Zmienione Zarządzeniem Nr 70/2019, Nr 79/2019, Nr 112/2019

Zarządzenie Nr 54/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 9 lipca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2019/2020

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1-3 zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na rok akademicki 2019/2020 stanowiących załącznik do uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 maja 2019 roku oraz § 4 ust. 1-3 zasad rekrutacji cudzoziemców do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na rok akademicki 2019/2020 stanowiących załącznik do uchwały nr 103/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 maja 2019 roku, zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisje Rekrutacyjne do przeprowadzenia naboru kandydatów na pierwszy rok kształcenia w szkole doktorskiej w roku akademickim 2019/2020 dla poszczególnych dyscyplin, w następującym składzie:

Sekcja nauk humanistycznych:

dyscyplina historia:

 1. dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK – przewodniczący
 2. dr Dominika Burdzy- sekretarz
 3. dr hab. Włodzimierz Batóg, prof. UJK – członek
 4. prof. dr hab. Stanisław Wiech – członek
 5. dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski, prof. UJK – członek

w pracach komisji może brać udział w roli obserwatora

 1. mgr Wioletta Szafarczyk – doktorant

 

dyscyplina językoznawstwo:

 1. dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK– przewodnicząca
 2. dr Katarzyna Nobis-Wlazło - sekretarz
 3. dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK– członek
 4. dr hab. Andrzej Kominek, prof. UJK– członek
 5. dr hab. Oleg Leszczak, prof. UJK– członek

w pracach komisji może brać udział w roli obserwatora

 1. mgr Justyna Szajnowska-Borkowska – doktorant

 

dyscyplina literaturoznawstwo:

 1. dr hab. Grażyna Legutko, prof. UJK – przewodnicząca
 2. dr Monika Bator – sekretarz
 3. dr hab. Joanna Nowakowska – Ozdoba, prof. UJK – członek
 4. dr hab. Magdalena Ożarska, prof. UJK– członek
 5. dr hab. Beata Utkowska, prof. UJK – członek

w pracach komisji może brać udział w roli obserwatora

 1. mgr Kinga Solewicz – doktorant

 

Sekcja nauk ścisłych i przyrodniczych:

dyscyplina nauki biologiczne:

 1. dr hab. Michał Arabski, prof. UJK – przewodniczący
 2. dr hab. Joanna Czerwik- Marcinkowska, prof. UJK – sekretarz
 3. dr hab. Waldemar Celary, prof. UJK – członek
 4. dr hab. Halina Lisowska – członek
 5. dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK – członek

w pracach komisji może brać udział w roli obserwatora

 1. mgr Magdalena Lipka – doktorant

 

dyscyplina nauki chemiczne:

 1. prof. zw. dr hab. Agnieszka Gałuszka – przewodnicząca
 2. dr Alicja Wzorek – sekretarz
 3. dr hab. Barbara Barszcz, prof. UJK – członek
 4. dr hab. Piotr Słomkiewicz, prof. UJK – członek
 5. dr hab. Sławomir Michałkiewicz, prof. UJK – członek

w pracach komisji może brać udział w roli obserwatora

 1. mgr Mateusz Kowalik- doktorant

 

dyscyplina nauki fizyczne:

 1. prof. dr hab. Marek Pajek – przewodniczący
 2. dr Małgorzata Wysocka-Kunisz – sekretarz
 3. prof. dr hab. Marek Gaździcki – członek
 4. dr hab. Francesco Giacosa,  prof. UJK – członek
 5. dr hab. Maciej Rybczyński,  prof. UJK – członek

w pracach komisji może brać udział w roli obserwatora

 1. mgr Jarosław Rachuna – doktorant

 

dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku:

 1. dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK – przewodniczący
 2. dr Grzegorz Wałek – sekretarz
 3.  dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK – członek
 4. dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK – członek
 5. dr hab. Roman Suligowski,  prof. UJK – członek

w pracach komisji może brać udział w roli obserwatora

 1. mgr Agnieszka Kleszcz – doktorant

 

Sekcja nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

dyscyplina nauki medyczne:

 1. dr hab. n. med. Marcin Sadowski, prof. UJK – przewodniczący
 2. dr n. med. Łukasz Nawacki   - sekretarz 
 3. dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK  – członek
 4. dr hab. n. med. Rafał Zieliński, prof. UJK – członek
 5. dr hab. n. med. Anna Polewczyk, prof. UJK – członek

w pracach komisji może brać udział w roli obserwatora

 1. mgr Paweł Szymanik – doktorant

 

dyscyplina nauki o zdrowiu:

 1. dr hab. n o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK – przewodnicząca
 2. dr n o zdr. Agnieszka Strzelecka  - sekretarz
 3. dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK – członek
 4. dr hab. n. med. Piotr Sobolewski,  prof. UJK – członek
 5. dr hab. n. med. Aldona Kowalska,   prof. UJK – członek

w pracach komisji może brać udział w roli obserwatora

 1. mgr Bartłomiej Nowak – doktorant

 

Sekcja nauk społecznych:

dyscyplina nauki prawne:

 1. dr hab. Andrzej Adamczyk, prof. UJK – przewodniczący
 2. dr  hab. Agnieszka Żywiecka, prof. UJK – sekretarz
 3. dr hab. Jarosław Reszczyński, prof. UJK – członek
 4. dr hab. Leszek Wieczorek, prof. UJK – członek
 5. dr Hubert Kaczmarczyk – członek

w pracach komisji może brać udział w roli obserwatora

 1. mgr Marta Kwaśniewska – doktorant 

 

dyscyplina nauki o polityce i administracji:

 1. dr hab. Ryszard Stefański, prof. UJK - przewodniczący
 2. dr Maryana Prokop – sekretarz
 3. dr hab. Lucyna Rajca, prof. UJK– członek
 4. dr hab. Magdalena Tomala  – członek
 5. dr hab. Agata Włodkowska-Bagan, prof. UJK– członek

w pracach komisji może brać udział w roli obserwatora

 1. mgr Karol Zubek – doktorant

 

§ 2

Osoby wskazane w § 1, upoważnia się do przetwarzania danych osobowych kandydatów  do szkoły doktorskiej (dane przetwarzane tradycyjnie oraz w systemie elektronicznej rekrutacji). Upoważnienie obowiązuje od dnia rozpoczęcia procesu rekrutacji na studia do czasu jej zakończenia (zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok akademicki 2019/2020).

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-07-09
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-07-11 09:27:44
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-11-06 08:58:42

Liczba wyświetleń strony: 1311

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka