Zarządzenie nr 145/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 13 grudnia 2019 roku

 

w sprawie ustalenia składu Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r.

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 161 ust. 1,
§ 162 ust. 1 pkt 1-3, § 162 ust. 2-3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 13 grudnia 2019 r. powołuję następujących członków Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki, w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujących daną dyscyplinę naukową, posiadających stopień naukowy doktora, na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r.:

 

 1. dr Jarocka- Piesik Jolanta,
 2. dr Kiełtyk-Zaborowska Izabela,
 3. dr Stolarczyk Michał,
 4. dr Szymczyk Katarzyna,
 5. dr Zamecka-Zalas Olga.

 

§ 2

W skład Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki na kadencję trwająca do dnia 30 października 2020 r.,
z uwzględnieniem § 1 niniejszego zarządzenia oraz Załącznika nr 1 do zarządzenia nr 129/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 listopada 2019 roku, wchodzą następujący członkowie:

 

 1. prof.dr hab.Leshchenko Mariya,
 2. prof. dr hab. Matyjas Bożena,
 3. prof. dr hab. Szempruch Jolanta,
 4. prof. dr hab. Przeniosło Małgorzata,
 5. dr hab. Babiarz Mirosław, prof. UJK,
 6. dr hab. Chabior Agata, prof. UJK,
 7. dr hab. Chrost Sławomir, prof. UJK,
 8. dr hab. Dobrołowicz Justyna, prof. UJK,
 9. dr hab. Forma Paulina, prof. UJK,
 10. dr hab. Kaliszewska Małgorzata, prof. UJK,
 11. dr hab. Kieszkowska Anna, prof. UJK,
 12. dr hab. Koziej Sławomir, prof. UJK,
 13. dr hab. Majchrzyk-Mikuła Joanna, prof. UJK,
 14. dr hab. Pasicznik Władimir, prof. UJK,
 15. dr hab. Ruszkiewicz Dorota,
 16. dr hab. Skałbania Barbara, prof. UJK,
 17. dr hab. Stawiak-Ososińska Małgorzata,
 18. dr hab. Wojciechowska Mariola, prof. UJK,
 19. dr hab. Zawadzka Bożena, prof. UJK,
 20. dr hab. Żeber-Dzikowska Ilona, prof. UJK,
 21. dr Jarocka-Piesik Jolanta,
 22. dr Kiełtyk-Zaborowska Izabela,
 23. dr. Stolarczyk Michał,
 24. dr. Szymczyk Katarzyna,
 25. dr Zamecka-Zalas Olga.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-16 12:37:12
Data aktualizacji:2019-12-16 12:37:12

Liczba wyświetleń strony: 781

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka