Traci moc na podstawie zarządzenia nr 4/2021

Zmienione Zarządzeniem nr 208/2020

Zarządzenie Nr 66/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 2 września 2019 roku

 

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach,  zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Wprowadza się Regulamin, określający zasady realizacji projektu RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach
    o numerze: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, w partnerstwie z Regionalnym Centrum Naukowo-Technicznym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym realizowany od: 2019-09-01 do 2022-08-31.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-09-02
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-09-11 08:19:25
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-03-11 11:33:59

Liczba wyświetleń strony: 860

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka