Zarządzenie nr 159/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia składu Rady Katedry Zarządzania

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

na kadencję trwającą do dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 98 ust. 9 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 19 grudnia 2019 r. powołuję następujących członków Rady Katedry Zarządzania, w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujących daną dyscyplinę naukową, posiadających stopień naukowy doktora, na kadencję trwającą do dnia 31 sierpnia 2020 r.:

 

  1. dr Bielawski Rafał,
  2. dr Stelmaszczyk Monika.

 

 

§ 2

W skład Rady Katedry Zarządzania na kadencję trwającą do dnia 31 sierpnia 2020 r.,
z uwzględnieniem § 1 niniejszego zarządzenia oraz zarządzenia nr 136/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 grudnia 2019 roku, wchodzą następujący członkowie:

 

1)  dr hab. Jarosław Prońko, prof. UJK – Kierownik Katedry,

2)  dr hab. Izabela Konieczna – Zastępca Kierownika Katedry ds. Kształcenia,

3)  dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak ­– Zastępca Kierownika Katedry ds. Kształcenia w Filii
w Piotrkowie Trybunalskim,

4)  prof. dr hab. Petro Garasyim,

5)  dr hab. Jarosław Karpacz, prof. UJK,

6)  dr hab. Agata Pierścieniak, prof. UJK,

7)  dr hab. Artur Piaszczyk, prof. UJK,

8)  dr hab. Andrzej Szplit, prof. UJK,

9)  dr hab. Anna Wójcik – Karpacz, prof. UJK,

10) dr hab. Barbara Zbroińska, prof. UJK,

11) dr Bielawski Rafał,

12) dr Stelmaszczyk Monika.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-19
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2020-01-03 13:01:31
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-09 07:55:56

Liczba wyświetleń strony: 1012

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka