Zarządzenie Nr 138/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 11 grudnia 2019 roku

 

w sprawie powołania członków Rady Katedry Matematyki

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 98 ust. 9 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Radę Katedry Matematyki w składzie:

1) dr hab. Grzegorz Łysik, prof. UJK – Kierownik Katedry,

2) dr hab. Szymon Walczak, prof. UJK – Zastępca Kierownika Katedry ds. Naukowych,

3) dr Elżbieta Zając  – Zastępca Kierownika Katedry ds. Kształcenia,

4) prof. dr hab. Taras Banakh,

5) dr hab. Roman Bobryk, prof. UJK,

6) dr hab. Andrzej Chrzęszczyk, prof. UJK,

7) dr hab. Volodymyr Mykhailiuk, prof. UJK,

8) dr hab. Egmont Porten, prof. UJK,

9) dr hab. Cornelia Schiebold, prof. UJK.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-12 15:07:49
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-12-13 10:06:35

Liczba wyświetleń strony: 780

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka