Zmienione Zarządzeniami Nr 45/2019, Nr 53/2019, Nr 65/2019

Zarządzenie Nr 41/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych
na rok akademicki 2019/2020

Na podstawie § 69 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 uchwały nr 66/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę nr 38/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademicki 2019/2020 z późn. zm., zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dla przeprowadzenia naboru kandydatów na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020, w następującym składzie:

 1. Wydział Humanistyczny:

 

 1. dr Olga Dąbrowska-Cendrowska – przewodnicząca
 2. dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK – z-ca przewodniczącej
 3. mgr Ewa Wilczkowska – sekretarz
 4. mgr Jakub Chałupczak – sekretarz
 5. mgr Grzegorz Krukowski – sekretarz
 6. dr hab. Mariusz Nowak, prof. UJK – członek
 7. dr hab. Jerzy Gapys, prof. UJK – członek
 8. dr hab. Aleksandra Lubczyńska – członek
 9. dr hab. Iwona Mityk, prof. UJK – członek
 10. dr Beata Domagała – członek

 

 

 1. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

 

 1. dr Magdalena Chrapek – przewodnicząca
 2. dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK – z-ca przewodniczącej
 3. mgr Paweł Frejowski – sekretarz
 4. mgr Karolina Król – z-ca sekretarza
 5. dr Paulina Żarnowiec – członek
 6. dr Katarzyna Jedynak – członek
 7. dr Monika Biernacka – członek
 8. dr Patryk Brambert –członek
 9. dr Barbara Wodecka – członek
 10. dr Monika Żelezik – członek
 11. mgr Dawid Gmiter – członek
 12. mgr Milena Piotrowska – członek

 

 

 1. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu:

 

 

 1. dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK – przewodnicząca
 2. dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK – z-ca przewodniczącej
 3. mgr Małgorzata Lubczyńska – sekretarz
 4. mgr Elżbieta Cichecka-Gil – z-ca seketarza
 5. mgr Aneta Widłak – seketarz
 6. mgr Karina Janic – sekretarz
 7. mgr Anna Kamińska – sekretarz
 8. mgr Angelika Lewandowska – sekretarz
 9. mgr Joanna Frączek – sekretarz
 10. mgr Jakub Włodarczyk – sekretarz
 11. mgr Agnieszka Sobczyk – sekretarz
 12. mgr Paulina Paprocka – sekretarz
 13. mgr Katarzyna Wójcik – sekretarz
 14. dr Małgorzata Markowska – członek
 15. dr Dorota Rębak – członek
 16. dr Renata Stępień – członek
 17. dr Grzegorz Król – członek
 18. lek. med. Magdalena Kołomańska – członek

 

 

 1. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

 

 

 1. dr Jacek Szkurłat – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Urszula Ślusarczyk – z-ca przewodniczącego
 3. dr Katarzyna Potaczała-Perz – sekretarz
 4. dr Jacek Jaźwierski – z-ca sekretarza
 5. dr Ryszard Błaszkiewicz – członek
 6. dr Teresa Gumuła – członek
 7. dr Marta Wilk – członek
 8. dr Monika Zaręba – członek
 9. mgr Wojciech Cechowski – członek
 10. mgr Jakub Matys – członek
 11. mgr Teresa Romańska – członek

 

 

 1. Wydział Prawa Administracji i Zarządzania:

 

 

 1. dr Magdalena Molendowska – przewodnicząca
 2. dr Joanna Grzela – z-ca przewodniczącej
 3. mgr Paweł Krzak – sekretarz
 4. dr Joanna Rogalska – z-ca sekretarza
 5. dr Tomasz Gajewski – członek
 6. dr Rafał Kołodziejczyk – członek
 7. dr Dariusz Kowalski – członek
 8. dr Adrian Mitręga – członek
 9. mgr Łukasz Antros –członek
 10. mgr Angelika Pienias – członek
 11. mgr Agnieszka Rozwadowska – członek
 12. mgr Marcin Walczak – członek

 

 

 1. Wydział Filologiczno-Historyczny:

 

 

 1. dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski, prof. UJK – przewodniczący
 2. dr hab. Janusz Budziński – z-ca przewodniczącego
 3. dr Rafał Jaworski – sekretarz
 4. dr Błażej Cecota – z-ca sekretarza
 5. dr Paulina Depczyńska – członek
 6. mgr Sławomir Połeć – członek

 

 

 1. Wydział Nauk Społecznych:

 

 

 1. dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła – przewodnicząca
 2. dr Zofia Szewczyk – z-ca przewodniczącej
 3. mgr Dariusz Pisarek – sekretarz
 4. mgr Robert Janiec – z-ca sekretarza
 5. dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak – członek
 6. dr Jacek Jarczyński – członek
 7. dr Olga Zamecka-Zalas – członek
 8. dr Marek Cendrowski – członek

 

 

 1. Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu:

 

 

 1. dr Małgorzata Górecka-Smolińska – przewodnicząca
 2. mgr Danuta Śledź – sekretarz
 3. mgr Bożena Karasińska –z-ca sekretarza
 4. mgr Aneta Chodowska – z-ca sekratarza
 5. dr Anna Gilarek – członek

 

 

§ 2

Osoby wchodzące w skład komisji, o których mowa w § 1, upoważnia się do przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia (dane przetwarzane tradycyjnie oraz w systemie elektronicznej rekrutacji). Upoważnienie obowiązuje od dnia rozpoczęcia procesu rekrutacji na studia do czasu jej zakończenia (zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok akademicki 2019/2020).

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-04-29
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-04-30 14:02:55
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-08-28 12:39:49

Liczba wyświetleń strony: 1560

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka