Zarządzenie nr 151/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 16 grudnia 2019 roku

 

w sprawie ustalenia składu Rady Naukowej Instytutu Biologii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r.

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 161 ust. 1,
§ 162 ust. 1 pkt 1-3, § 162 ust. 2-3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 16 grudnia 2019 r. powołuję następujących członków Rady Naukowej Instytutu Biologii,
w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujących daną dyscyplinę naukową, posiadających stopień naukowy doktora, na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r.:

 

 1. dr Czerwonka Grzegorz,
 2. dr Łubek Anna,
 3. dr Łysek-Gładysińska Małgorzata,
 4. dr Żarnowiec Paulina.

§ 2

W skład Rady Naukowej Instytutu Biologii na kadencję trwająca do dnia 30 października 2020 r.,
z uwzględnieniem § 1 niniejszego zarządzenia oraz Załącznika nr 9 do zarządzenia nr 129/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 listopada 2019 roku, wchodzą następujący członkowie:

 

 1. prof. dr hab. Lankoff Anna,
 2. prof. dr hab. Wójcik Andrzej,
 3. dr hab. Arabski Michał, prof. UJK,
 4. dr hab. Bąk-Badowska Jolanta, prof. UJK,
 5. dr hab. Borkowski Andrzej, prof. UJK,
 6. dr hab. Celary Waldemar, prof. UJK,
 7. dr hab. Czerwik-Marcinkowska Joanna, prof. UJK,
 8. dr hab. Huruk Stanisław, prof. UJK,
 9. dr hab. Jankowska-Błaszczuk Małgorzata, prof. UJK,
 10. dr hab. Klusek Jolanta, prof. UJK,
 11. dr hab. Kowalski Andrzej, prof. UJK,
 12. dr hab. Kuchinka Jacek, prof. UJK,
 13. dr hab. Lisowska Halina, prof. UJK,
 14. dr hab. Łuszczyński Janusz,
 15. dr hab. Nowak Elżbieta, prof. UJK,
 16. dr hab. Piwowarczyk Renata, prof. UJK,
 17. dr hab. Podlaski Rafał, prof. UJK,
 18. dr hab. Szczurkowski Aleksander, prof. UJK,
 19. dr hab. Ślusarczyk Joanna,
 20. dr hab. Świderska-Kołacz Grażyna, prof. UJK,
 21. dr hab. Witek Bożena, prof. UJK,
 22. dr Czerwonka Grzegorz,
 23. dr Łubek Anna,
 24. dr Łysek-Gładysińska Małgorzata,
 25. dr Żarnowiec Paulina.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-30 09:20:02
Data aktualizacji:2019-12-30 09:20:03

Liczba wyświetleń strony: 777

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka