Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 39/2020

Zarządzenie Nr 22/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 lutego 2019 roku

 

w sprawie określenia dla celów statystycznych procentowego udziału czasu pracy nauczycieli akademickich w wykonywaniu podstawowych obowiązków wynikających
ze stosunku pracy w poszczególnych grupach pracowniczych

 

 

Na podstawie art. 23 ust 2 pkt 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

 1. Ustala się następujący udział czasu pracy nauczycieli akademickich w wykonywaniu podstawowych obowiązków wynikających ze stosunku pracy w  poszczególnych grupach pracowniczych:
 1. grupa pracowników badawczych:
 1. prowadzenie działalności naukowej - 90% czasu pracy,
 2. uczestnictwo w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni - 10% czasu pracy.
 1. grupa pracowników badawczo – dydaktycznych:
 1. prowadzenie działalności naukowej - 60% czasu pracy,
 2. kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów - 30% czasu pracy,
 3. uczestnictwo w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni - 10% czasu pracy.
 1. grupa pracowników dydaktycznych:
 1. kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów - 90% czasu pracy,
 2. uczestnictwo w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni - 10% czasu pracy.

 

 1. Procentowy udział czasu pracy, o którym mowa w ust. 1 określa się na podstawie norm czasu pracy wynikających z § 1 art. 129 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2018, poz. 917 ze zm.).

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-02-26
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-27 08:05:26
Zaktualizował w BIP:Kubicka Marta
Data aktualizacji:2024-01-10 11:58:01

Liczba wyświetleń strony: 1276

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka